Staň sa patrónom Evanjelickej spojenej školy

Vďaka Vašej podpore – jednorazovej alebo pravidelnej – prispejete na dokončenie rekonštrukcie novej budovy Evanjelickej spojenej školy!

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.