stan_sa patronom_ESSMT

stan_sa patronom_ESSMT

Každá škola potrebuje patrónov. Sú to ľudia, ktorí sa o školu starajú a školu podporujú. Aj preto boli v minulosti evanjelické školy kvalitné a produkovali výnimočných a úspešných ľudí. Naša Evanjelická spojená škola v Martine (ESŠ) nie je výnimkou. Aj preto je životaschopným projektom a v krátkom čase sa stala jednou z najžiadanejších škôl v regióne. Podporte tento úspešný projekt a staňte sa aj Vy patrónom a podporovateľom našej školy. Pridajte sa k ľuďom, pre ktorých je kvalitné vzdelávanie založené na kresťanských hodnotách tou pravou investíciou, ktorá dokáže pozitívne ovplyvniť náš svet. Vďaka Vašej podpore – jednorazovej alebo pravidelnej – prispejete na dokončenie rekonštrukcie novej budovy ESŠ!

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
€/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

Váš príbeh

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

Zameranie CKV

Centrum kresťanského vzdelávania (CKV) je evanjelická organizácia, ktorej cieľom je sprostredkovať autentický kresťanský zážitok prostredníctvom kvalitného vzdelávania. Do nášho portfólia okrem programov kresťanského vzdelávania dospelých patrí hlavne podpora Evanjelickej spojenej školy v Martine (ESŠ alebo Lutheran Academy in Martin, LAMS). ESŠ v prebiehajúcom školskom roku (2016/2017) navštevuje 658 žiakov, počnúc deťmi v predškolskom veku až po študentov bilingválneho gymnázia. ESŠ je najrýchlejšie rastúcou evanjelickou inštitúciou na Slovensku. Budúci školský rok (2017/2018) škola prijme 80 nových žiakov. Napriek tomu každý rok záujem študentov výrazne presahuje priestorové kapacity školy. 


Čo potrebujeme?

ESŠ v predchádzajúcich rokoch zápasila s nedostatkom adekvátnych priestorov. V roku 2015 sme prostredníctvom úveru vo výške 2,25 mil. Eur kúpili opustenú bývalú budovu tlačiarní Neografia, ktorá svojou polohou aj kapacitou ideálne rieši priestorové nároky ESŠ. Do dnešného dňa sa nám v dvoch fázach podarilo zrekonštruovať viac ako polovicu priestorov budovy (1,6 mil. Eur). Je to úžasný úspech a všetkým podporovateľom a priaznivcom sme veľmi vďační za ich podporu. Avšak v najbližších rokoch náš čaká náročná úloha dokončiť začaté dielo, tak aby ESŠ sídlila v adekvátnych priestoroch, bola finančne sebestačná a zároveň poskytovala nadštandardné bilingválne vzdelávanie zamerané na individuálne potreby jednotlivca. Na splnenie tejto úlohy potrebujeme v priebehu nasledujúcich 5 rokov (2017-2021) vyzbierať 5 mil. Eur na nasledovné účely:

    1) 1,5 mil. Eur na dokončenie rekonštrukcie budovy  (Pozri Tabuľku č. 1)
    2) 2,25 mil. Eur na splatenie úveru
    3) 250 000 Eur ročne na dofinancovanie prevádzkových nákladov v dôsledku poskytovania nadštandardného vzdelávanie  (1,25 mil. Eur za 5 rokov)

Ako na to?

Uvedených 5 mil. Eur plánujeme v priebehu 5 rokov vyzbierať nasledovným spôsobom:

    1) 1,5 mil. Eur od domácich darcov  (časť školného, cirkevné zbory, firmy, jednotlivci, nájmy a pod. Pozri Tabuľku č. 2)
    2) 1,5 mil. Eur od 6 partnerských cirkevných zborov z USA  (50 000 Eur ročne od každého zboru)
    3) 2 mil. Eur od majoritných darcov hlavne z USA  (400 000 Eur ročne)

V priebehu dvoch rokov (2015 a 2016) sa nám podarilo vyzbierať 1,6 mil. Eur, ktoré boli použité na rekonštrukciu bývalej budovy Neografie. Finančné prostriedky z veľkej väčšiny pochádzali od jednotlivcov a cirkevných zborov z Ameriky. Títo zahraniční patróni nám vyjadrili podporu aj na nasledovných 5 rokov (2017-2021). Veríme, že tento príklad inšpiruje aj Vás a podporíte Evanjelickú spojenú školu v Martine. Pridajte sa k patrónom ESŠ a podporte kvalitné vzdelávanie založené na kresťanských hodnotách - „Aby v pravde a láske rástli v Kristovi v každom smere.“ 


Tabuľka č:1  Tretia fáza rekonštrukcie

Rekonštrukcia:

   Veľká jedáleň

226,000

   Dve menšie telocvične

268,800

   7 kmeňových tried

281,000

   4 kabinety

52,000

 Výťah

100,000

Rekonštrukcia strechy

300,000

Nábytok a zariadenie

263,500

Spolu

1,501,300Tabuľka č:2  1,5 mil. Eur od domácich darcov

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

Príjmy zo školného

150 000

170 000

190 000

210 000

230 000

Cirkevné zbory, firmy, jednotlivci

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

CKV - nájmy

60 000

65 000

70 000

75 000

80 000

SPOLU

240 000

270 000

300 000

330 000

360 000


***

Zostaňte s nami v kontakte a sledujte novinky na stránke www.essmt.sk. alebo na facebooku v skupine facebook - ESŠ Martin.