ESŠ Martin–ALUMNI FUND

Fond absolventov ESŠ Martin a pozadie jeho vzniku nám priblíži Ján Drahoš - podpredseda Národného mládežníckeho parlamentu a jeden z prvých absolventov Evanjelického gymnázia v Martine: „Štúdium na Evanjelickej spojenej škole v Martine bolo pre nás požehnaním a Božím darom. Sme jej hlboko vďační, pretože nám dala pevné morálne a duchovné základy a otvorila nové obzory. Načerpali sme množstvo vedomostí , rozvinuli svoje zručnosti a v neposlednom rade sme si vytvorili pevné a blízke priateľstvá. No a na prahu dvier školy sme si uvedomili , že sme jej veľkými dlžníkmi. Cítili sme potrebu  dôstojne zakončiť našu cestu a aspoň sčasti vrátiť, čo sme dostali. Preto sme sa v spolupráci s Nadáciou kresťanského vzdelávania rozhodli založiť fond absolventov ESŠ Martin a začať tak budovať tradíciu podopry školy od jej absolventov. Na transparentný účet Nadácie kresťanského vzdelávania s názvom ESŠ Martin – alumni found sme vložili prvý vklad 1200 EUR. Prostriedky vzyzbierané cez tento fond budú slúžiť na podporu štipendií pre nových študentov školy zo sociálne slabších rodín.

Jednorazovo
Mesačne
20€
30€
50€
100€
300€
500€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.