Fond na podporu anglicky hovoriacich lektorov

edným zo spôsobov, ako chce ESŠ vystúpiť z priemeru a súčasne prilákať nových študentov je vyučovanie angličtiny lektormi zo Spojených štátov amerických a Veľkej Británie. Naše skúsenosti potvrdzujú, že anglicky hovoriaci lektor  ukotvený v kresťanských hodnotách vnáša do vzdelávacieho procesu nový pohľad na riešenie situácií, a tým obohacuje nielen deti, ale aj zamestnancov školy a rodičov žiakov. ESŠ je preto vďačná a víta anglicky hovoriacich učiteľov, ktorí sú ochotní slúžiť v zahraničí po dobu najmenej jedného školského roka. Nakoľko podpora zo strany štátu nepokrýva takúto pridanú hodnotu v činnosti školy, obraciame sa na Vás s prosbou o finančný príspevok na podporu zahraničného lektora v ESŠ. Ročné výdavky ESŠ spojené s jedným zahraničným lektorom predstavujú 15.000 EUR.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.