Fond podpory kvalitného vzdelávania

Evanjelické gymnázium v Martine (ďalej EGMT) sa usiluje poskytovať vynikajúce bilingválne vzdelanie v anglickom jazyku. Robí tak v presvedčení, že práve vysoká akademická úroveň a znalosť anglického jazyka otvorí študentom a absolventom dvere pre ich ďalšie štúdium po celom svete. Študijný program je nastavený tak, aby absolventi EGMT nadobudli jazykovú kompetenciu na úrovni C1, ktorá je definovaná ako „skúsený používateľ cudzieho jazyka“. Pre dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné, aby škola disponovala kvalitnými učebnými materiálmi a vo svojom učiteľskom zbore zabezpečila prítomnosť kvalitných a skúsených pedagógov.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.