Fond pre nadaných žiakov

Cieľom fondu pre nadaných žiakov je finančná podpora detí, ktoré vykazujú mimoriadne výsledky či už v akademickom procese, alebo v oblasti športu, dobrovoľníckej práce, prípadne iných mimoškolských aktivít. Sme presvedčení, že zľava na školnom, ktorá je možná len vďaka Vášmu daru, bude motivovať študentov k dosahovaniu stále lepších študijných výsledkov a k intenzívnejšej práci v oblasti mimoškolských vzdelávacích aktivít.

Nadaného žiaka s vynikajúcimi výsledkami môžete podporiť príspevkom vo výške plného školného na školský rok, a to:

735 EUR na rok na jedného žiaka v Evanjelickej základnej škole,

550 EUR na rok na jedného študenta Evanjelického gymnázia

Takouto podporou pomôžete motivovať k lepším výsledkom žiakov aj v budúcnosti.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.