Fond rodiny

ESŠ si váži dôveru, ktorú jej prejavujú rodičia rozhodnutím prihlásiť svoje deti do školy, ktorá je založená na kresťanských princípoch. Poslaním školy je pozitívne vplývať nielen na hodnoty detí, ale aj na rodičov a celé rodiny. Preto je ESŠ obzvlášť vďačná za tie rodiny, ktoré vidia a vnímajú hodnotu kresťanskej výchovy  a  privádzajú k nám viacero svojich detí, a to aj napriek zvýšeným nárokom na rodinný rozpočet. Škola chce takýmto rodinám pomôcť znížením školného pre druhé, prípadne tretie dieťa. V prípade, že máte záujem podporiť svojim darom Fond rodiny, môžete tak urobiť jednorázovým finančným príspevkom v hodnote: 750 EUR na rok na jedno dieťa v Evanjelickej materskej škole,  735 EUR na rok na jedného žiaka v Evanjelickej základnej škole, alebo 550 EUR na rok na jedného študenta Evanjelického gymnázia.  Vaša podpora pomôže motivovať rodiny, aby investovali do vzdelania svojich detí, ako aj ich osobného rastu vo viere.

Jednorazovo
Mesačne
20€
30€
50€
100€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.