Fond rozvoja Evanjelickej spojenej školy

Fond rozvoja ESŠ je v roku 2021 použitý na podporu vybudovania a zariadenia špecializovanej hudobnej a výtvarnej učebne. Každý Váš príspevok do Fondu rozvoja pomôže škole naďalej zvyšovať kvalitu a prostredie vzdelávania. Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu!

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.