Fond všeobecnej podpory Evanjelickej spojenej školy

Normatívne a nenormatívne príspevky štátu na vzdelávanie žiakov umožňujú slovenským školám poskytovať žiakom len priemerné vzdelanie a výchovu,  vrátane priemerného ohodnotenia pedagógov. Naopak, ESŠ, kvalitou poskytovaného vzdelávania a výchovy chce byť aj naďalej výnimočnou v regionálnom ako aj celoštátnom meradle.  Nadpriemerná kvalita vzdelávania sa však odráža vo zvýšených nákladoch ESŠ.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.