Študentský sociálny fond

Snahou nadácie je osloviť nových donorov ochotných podporiť žiakov a ich rodičov prostredníctvom atraktívneho vzdelávacieho programu s bohatou mimoškolskou činnosťou. Takáto nadštandardná práca je však podstatne finančne náročnejšia. Náklady spojené s moderným vzdelávacím programom a rôznorodou mimoškolskou aktivitou v rámci školského klubu nie je v súčasnosti Evanjelická spojená škola v Martine schopná pokryť zo štátnych zdrojov ani z prijatého školného.

Ak chcete umožniť viac žiakom prístup ku kvalitnému kresťanskému vzdelávaniu, máte možnosť prispieť do Študentského sociálneho fondu darom vo výške plného školného na školský rok nasledovne:

750 EUR na rok na jedno dieťa v Evanjelickej materskej škole

735 EUR na rok na jedno dieťa v Evanjelickej základnej škole

550 EUR na rok na jedného študenta Evanjelického gymnázia

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.