Učebnicový fond

Napriek tomu, že základným predpokladom kvalitného vzdelávania sa v cudzom jazyku sú adekvátne učebnice, Ministerstvo školstva SR žiaľ neposkytuje  ucelené učebné materiály a plány ani pre študentov, ani pedagógov bilingválnych stredných škôl. Potrebné  materiálne zabezpečenie, prostredníctvom ktorého by mohla škola dosiahnuť vytýčenú akademickú úroveň, musí hľadať mimo Slovenska. Tieto zdroje však nie sú dotované Ministerstvom školstva SR. Implementácia a prevádzka tohto  bilingválneho programu, vrátane materiálneho zabezpečenia v podobe učebníc, podstatným spôsobom navyšuje náklady Evanjelického gymnázia v Martine. Odhadované výdavky na nákup učebníc pre všetkých žiakov prvého ročníka gymnázia predstavujú 8.000 EUR v každom školskom roku.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.